Τύχη Είναι οι Ταλαιπωρίες που δεν Δίστασες να Υποστείς

Τύχη είναι οι ταλαιπωρίες που δεν δίστασες να υποστείς, οι νύχτες που αφιέρωσες στη δουλειά σου. Τύχη είναι οι υποσχέσεις που τήρησες, τα τρένα που δεν έχασες ποτέ