Όλοι σκέφτονται ν’ αλλάξουν τον κόσμο……..

 

Όλοι σκέφτονται ν’ αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανείς δε σκέφτεται ν’ αλλάξει τον εαυτό του.

 

Διαφήμιση