Όλα Όσα Έχουμε να Αποφασίσουμε

Όλα όσα έχουμε να αποφασίσουμε, είναι το τι θα κάνουμε με το χρόνο που μας έχει δοθεί.