3 Είναι Αυτά που δεν Μπορείς να Επαναφέρεις στη Ζωή

3 Είναι αυτά που δεν μπορείς να επαναφέρεις στη ζωή:
-Τη ΛΕΞΗ αφού την πεις
-Τη ΣΤΙΓΜΗ αφού τη χάσεις
-Το ΧΡΟΝΟ αφού αυτός έχει φύγει